Najnovšie

Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Mierové námestie-parkovanie-problémové

Trenčín - Stred - Mierové námestie
10. júla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Generála Viesta-cesta-výtlk

Trenčín - Sever - Generála Viesta
05. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Východná-kôš-preplnený

Trenčín - Juh - Východná
03. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Východná-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Trenčín - Juh - Východná
02. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Sigôtky-cesta-rozkopaná

Trenčín - Západ - Sigôtky
02. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Karpatská-krík-neostrihaný

Trenčín - Stred - karpatská
01. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Dlhé Hony-zastávka MHD -znečistená

Trenčín - Stred - Dlhé Hony
01. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Jún 2019
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Mníšna-zastávka MHD -znečistená

Trenčín - Sever - Mníšna
30. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Potočná-Mestský mobiliár-iné

Trenčín - Sever - Potočná
30. júna 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Pod Juhom-kôš-poškodený

Trenčín - Stred - Pod Juhom
30. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Piaristická-cesta-výtlk

Trenčín - Stred - Piaristická
29. júna 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Pred poľom-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Trenčín - Sever - Pred poľom
26. júna 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Pred poľom-znečisťovanie-ovzdušia

Trenčín - Sever - Pred poľom
23. júna 2019 Komentáre2 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Veľkomoravská-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, s platnou TK a EK

Trenčín - Západ - Veľkomoravská
21. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Poľná-cesta-výtlk

Trenčín - Stred - Poľná
18. júna 2019 Komentáre1 Hodnotenie0