Naposledy zodpovedané

Spomaľovací retardér

- Školská ulica


13. apríla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: Alekšince

V riešení
 

Cyklisti na chodníku na Žomboch

- Ulica Žomboch


19. apríla 2018

Zodpovednosť: Alekšince

V riešení
 

Vývoz bio odpadu

- Ulica Horný Balkán


11. novembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Alekšince

Vyriešený
 

Pálenie odpadu

- Hlavná ulica


19. júla 2017

Zodpovednosť: Alekšince

Vyriešený
 

Vyčistenie a vyklčovanie parcely:382/24,382/57,382/9

- Školská ulica


19. septembra 2017

Zodpovednosť: Alekšince

V riešení
 

Skládka popri poľnej ceste z Horného Balkánu

- Ulica Horný Balkán


06. apríla 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Alekšince

Vyriešený
 

Žumpa

- Lahne


13. júna 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Alekšince

V riešení
 

Odstavené autá na Dolnom Balkáne

- Ulica Dolný Balkán


04. decembra 2016

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Alekšince

V riešení
 

Pneumatika v potoku

- Hlavná ulica


04. februára 2017

Zodpovednosť: Alekšince

Vyriešený
 

Vypaľovanie

- Školská ulica


15. októbra 2016

Zodpovednosť: Alekšince

V riešení
 

Rozbitá cesta - Hlboká cesta

- Hlboká cesta


29. septembra 2016

3 komentáre

Zodpovednosť: Alekšince

V riešení
 

Pokazený rozhlas na Žombochu

- Ulica Žomboch


07. júla 2016

Zodpovednosť: Alekšince

Vyriešený
 

Nesvieti lampa

- Hlavná ulica


05. marca 2016

Zodpovednosť: Alekšince

Vyriešený
 

Nedostatočné verejné osvetlenie

- Hlavná ulica


17. januára 2016

Zodpovednosť: Alekšince

Vyriešený
 

Výtlky

- Ulica Skrky


18. januára 2016

Zodpovednosť: Alekšince

Vyriešený