V riešení

Suché stromy na Ernestovaj bašte

- Ernestova bašta


22. septembra 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Nepoužiteľný chodník

- Cisárska bašta


16. septembra 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Chodník na Nitrianskej ceste

- Nitrianska cesta


08. septembra 2016

3 komentáre

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
August 2016

Strom na námestí pred kostolom

- Hlavné námestie


29. augusta 2016

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
V riešení
 

Kruhový objazd na Považskej ul.

- Považská


24. augusta 2016

4 komentáre

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení
 

Neodprataná pokosená tráva

- G.Bethlena


24. augusta 2016

2 komentáre 2 aktualizácie

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Kapisztóryho ulica - cyklotrasa?

- Komárňanská


23. augusta 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
V riešení
 
Júl 2016

Znečistené detské ihrisko

- T.Vansovej


31. júla 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

T.G.Masaryka - neudržiavané živé ploty & dobre ukrytá značka!

- T.G.Masaryka


26. júla 2016

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Nezakrytá nebezpečná šachta

- Námestie republiky


21. júla 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
Jún 2016

Neprehľadná križovatka

- Komárňanská


25. júna 2016

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Pomaly neprejazdná hrádza

- Športová


25. júna 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení
 

Komárňanská cesta - zanedbaná autobusová zastávka

- Komárňanská cesta


24. júna 2016

4 komentáre 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení