V riešení

Chodník - Cisárska bašta

- Cisárska bašta


06. januára 2016

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
December 2015

Parkovanie na Gogoľovej ulici

- Gogoľova


20. decembra 2015

1 komentár 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení
 

Nespevnené okraje násypu na trase Berek - Zúgov

- Čerešňová


13. decembra 2015

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Nalomené konáre v parku na Čerešňovej ul.

- Lesná


13. decembra 2015

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Parkovanie na ul. J. Kráľa a Šoltésovej

- Šoltésovej


06. decembra 2015

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Otvorený list pre primátora mesta: 8 mesiacov bez odpovede.

- Hlavné námestie


01. decembra 2015

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
Október 2015

Aktívna funkčnosť semaforov od 05:00 hod.

- SNP


26. októbra 2015

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení
 

Ernestova bašta & Podzámska: chodník vs. prázdne parkovisko

- Podzámska


07. októbra 2015

8 komentárov

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

Výsadba aleje na ulici S. H. Vajanského

- S.H.Vajanského


05. októbra 2015

1 komentár

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
September 2015

Gogoľova ulica - parkovanie na chodníku (parkovisko o 20 metrov)

- Gogoľova


22. septembra 2015

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 

G. Bethlena – nedokončené úpravy ulice!

- G.Bethlena


20. septembra 2015

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení
 
August 2015

Park - Sihoť pri železničnom moste

- Tyršova


22. augusta 2015

Zodpovednosť: Iný subjekt

V riešení
 

Majzonove námestie - rozpadajúci sa oporný múrik

- Hlavné námestie


17. augusta 2015

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
Jún 2015

Má mesto plán pravidiel parkovania a limitov pre osobné autá????

- Hlavné námestie


28. júna 2015

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení
 
Apríl 2015

Chodník zničený od koreňov stromov

- Komenského


21. apríla 2015

2 komentáre

Zodpovednosť: Nové Zámky

V riešení